caritas

CARITAS


			

Parafialny Zespół Caritas kontynuuje działalność charytatywną podjętą przed laty w naszej Parafii. Obecnie pracujemy w 25 osobowej grupie. Cieszymy się, że nasz zespół jest coraz młodszy, a zatem sprawniejszy i mocniejszy fizycznie – średnia wieku wynosi około 60 lat. Korzystamy jednocześnie z pomocy modlitewnej i intelektualnej naszych emerytowanych członkiń. Staramy się na co dzień wprowadzać w życie uczynki miłosierne: głodnych nakarmić, nagich przyodziać, spragnionych napoić.

 

W związku z czym przykładem lat poprzednich prowadzimy dyżury w Domu Samarytanina, gdzie szczególnie osoby bezdomne mogą skorzystać z łazienki, zmienić ubranie na czyste, otrzymać ciepły posiłek i gorący napój, życzliwe słowa i uśmiech.

Od marca ubiegłego roku przystąpiliśmy do programu „Spiżarnia Caritas” – codziennie odbieramy żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia z dwóch (od lutego 2018 – trzech) Biedronek. Żywność codziennie wydawana jest w Domu Samarytanina potrzebującym parafianom, a w soboty bezdomnym.

Co roku w okresie przedświątecznym prosimy naszych parafian o wypełnianie Tutek Miłosierdzia, którymi obdarowujemy potrzebujące rodziny. Przygotowujemy paczki świąteczne dla dzieci, a także dla seniorów zamieszkujących w naszej parafii.

W 2017 roku objęliśmy opieką finansową dwie rodziny poszkodowane w trakcie nawałnic.

Co roku bierzemy aktywny udział w organizowaniu Festynu Rodzinnego, z którego dochód przeznaczany jest na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci. W 2017 roku udało nam się uruchomić dowóz obiadów do potrzebujących parafian.

 

 

 

nasi duszpasterze