zapowiedzi przedślubne

Według obrządku Kościoła Rzymsko-Katolickiego związek małżeński pragną zawrzeć:

 

Według obrządku Kościoła Rzymsko-Katolickiego

związek małżeński pragną zawrzeć:

 

 

 

 

 

Kto z wiernych wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach małżeńskich, zachodzących między wymienionymi osobami, zobowiązany jest w sumieniu zgłosić to w biurze parafialnym.

 

 

 

                                                                                                                                                       Proboszcz

                                                                                                                                        o. Józef Domoradzki  CR

 

Gdańsk, dnia  24 VI – 08 VII 2018 r.                                                  

 

nasi duszpasterze