intencje różańcowe

INTENCJE RÓŻAŃCOWE

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA GRUDZIEŃ 2017

 

Papieska intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń. /Róża kobiet 15 i 16/

 

Aby czas adwentowego oczekiwania na przyjście Pana miał nie tylko wymiar Bożego Narodzenia, ale i  powtórnego przyjścia Pana.          Róża kobiet 17, Róża mężczyzn//

 

Niech Niepokalana niosąca Zbawiciela światu będzie kochana i czczona przez wszystkich ludzi na świecie. /  Róża kobiet 1 i 2/

 

Święty Jan Chrzciciel, który jest prorokiem adwentowym uczy nas swoją postawą stawiania sobie i innym, szczególnie młodym, wymagań w przygotowaniu na przyjście Pana. / Róża kobiet 4 i 5/

 

Niech wszyscy ludzie obdarzeni Bożą Miłością coraz bardziej się szanują, kochają i nawzajem sobie przebaczają. / Róża kobiet 6 i 7/

 

Niech w Adwencie i w czasie Bożego Narodzenia, umilkną spory i wojny w całym świecie a nade wszystko w naszych rodzinach i sercach.    /Róża kobiet 8 i 9/

 

Oby ludzie w tym świętym czasie przyjęli do siebie wezwanie do wyzwolenia z grzechu i nawrócenia.  /Róża kobiet 10 i 11/

 

Niech Bóg przyjmie nasze dziękczynienie za cały 2017 rok, niech obdarzy nas potrzebnymi łaskami i darami w Nowym Roku 2018    

 / Róża kobiet 14/

 

NIEPOKALANA DO SYNA SWEGO NAS PROWADŹ

 

ks. Lucjan CR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nasi duszpasterze