intencje różańcowe

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA WRZESIEŃ 2018

 

Papieska intencja powszechna: aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

/Róża kobiet 8 i 9/

 

Niech Dobry Bóg da Ducha Świętego i obfitość łaski Ewangelizatorom, oraz obudzi nową gorliwość religijną w naszej parafii poprzez Ewangelizację /Róża kobiet 10 i 11/

 

O pokój na świecie, o pokój w naszych sercach abyśmy bardziej umiłowali działania pokojowe i rozbrojeniowe, a niżeli zbrojenia i wojny /Róża kobiet 14 i 15/

 

O wzajemne poszanowanie i zgodę w naszym kraju. O umiejętność wspólnego budowania dobra  narodowego. / Róża kobiet 16 i 17/

 

O błogosławieństwo i nowy zapał do nauki i nauczania dla dzieci i młodzieży a także do nauczycieli w nowym roku szkolnym 2018/19.

/Róża mężczyzn i  Róża kobiet 1 /

 

W intencji kleryków składających i odnawiających śluby w Zgromadzeniu Zmartwychwstańców i o nowe, święte i liczne powołania do Zgromadzenia / Róża kobiet 2 i 4/

 

O błogosławieństwo w jesiennych pracach polowych dla rolników  i o dobre plony, aby wszystkim wystarczyło chleba powszedniego / Róża kobiet 5 i 6/

 

O błogosławieństwo we Wspólnocie Żywego Różańca i o nowych chętnych do modlenia się w tej Wspólnocie / Róża kobiet 7/

 

MATKO BOLESNA STOJĄCA POD KRZYŻEM SYNA UPROŚ NAM POTRZEBNE ŁASKI

 

ks. Lucjan CR

 

 

nasi duszpasterze