intencje różańcowe

Intencje różańcowe na grudzień 2021

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA GRUDZIEŃ 2021

Papieska intencja ewangelizacyjna: za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego – aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego / Róża kobiet 8 i 9/

 

Niech czas Adwentu i Bożego Narodzenia będzie czasem otwarcia się na Boga, który przychodzi, aby obdarzyć nas łaską i miłością i aby być Bogiem z nami / Róża kobiet 10 i 11

 

Niech czas Adwentu i Bożego Narodzenia będzie czasem pokoju i zgody między narodami a także między nami Polakami w kraju i w naszych rodzinach /Róża kobiet 14 i 15/

 

Ojciec Rafał nasz adwentowy rekolekcjonista niech cieszy się Duchem Świętym w przygotowywaniu naszej parafii na Boże Narodzenie i na powtórne przyjście Pana / Róża kobiet 16 i 17/

 

Dzieci niech potrafią być wdzięczne za prezenty jakie w tym czasie otrzymują i wzrastają w łasce i mądrości  i miłości na wzór samego Jezusa / Róża mężczyzn i Róża kobiet 1/

 

Zmartwychwstańcy niech będą obdarzeni hojnie przez dobrego Boga powołaniami kapłańskimi i zakonnymi a ci którzy tworzą już Zgromadzenie, dynamicznie posługują wypełniając swoją misję 

/Róża kobiet 2 i 4

 

Wspólnota Żywego Różańca niech będzie hojnie obdarzona nadprzyrodzonymi darami a także ziemskim dostatkiem i zdrowiem /Róża kobiet 5 i 6/

Zmarli z naszej parafii, z naszych rodzin i z Wspólnoty Żywego Różańca niech spoczywają w pokoju / Róża kobiet 7 /

 

MATKO NIEPOKALANA BĄDŹ UWIELBIONA NASZYM ŻYCIEM

ks. Lucjan CR

 

 

 

 

nasi duszpasterze