intencje różańcowe

Intencje różańcowe

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MARZEC 2019

 

Papieska intencja ewangelizacyjna: za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa,

 

 a ich prawa były respektowane / Róża kobiet 11 i 14/

 

O trzeźwość dla wszystkich Polaków, o jak największą liczbę ludzi podejmujących abstynencję wynagradzającą za grzech pijaństwa w naszym Narodzie / Róża kobiet 15 i 16/

 

Niech czas Wielkiego Postu stanie się okazją do pracy nad sobą aby wyzwalać się z grzechów i wzrastać w łasce / Róża kobiet 17 i Róża mężczyzn/

 

Papież Franciszek, którego szóstą rocznicę wyboru obchodzimy /13/ niech cieszy się zdrowiem i darami Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła w rzeczywistości współczesnego świata / Róża kobiet 1 i 2/

 

W intencji naszego ks. proboszcza  i ks. seniora z okazji ich imienin o zdrowie i potrzebne łaski / Róża kobiet 4 i 5 /

 

W intencji tych wszystkich, którzy uczestniczą w duchowej adopcji dziecka poczętego, niech dobry Bóg darzy ich szczególnymi łaskami

/ Róża kobiet  6 i 7/

 

O dary Ducha Świętego potrzebne rekolekcjoniście i dla nas uczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych w naszej parafii, które się zaczną 31 marca / Róża kobiet 8 i 9

 

O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne do Zgromadzenia Zmartwychwstańców / Róża kobiet 10 /

 

NIECH TWOJE FIAT MATKO BĘDZIE I DLA NAS WZOREM ODPOWIEDZI DAWANYCH PANU BOGU

ks. Lucjan CR

 

 

 

 

 

nasi duszpasterze