intencje różańcowe

INTENCJE RÓŻAŃCOWE

 

 

INTENCJE MODLITEWNE NA KWIECIEŃ 2018

 

Papieska intencja apostolstwa modlitwy aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucić gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi. Róża kobiet 2 i 4/

 

Niech nasz Arcypasterz Sławoj Leszek Głódź, który w tym miesiącu obchodzi 10 rocznicę nominacji i objęcia Archidjecezji Gdańskiej cieszy się zdrowiem i asystencją Ducha Św. w posłudze pasterza Metropolii.  /Róża kobiet 5 i 6/

 

Niech nasza wspólnota parafialna, która świętuje swoje uroczystości jubileuszowe, odpustowe i sanktuaryjne wzrasta w czci Jezusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego i cieszy się obfitością łask i darów Bożych oraz więzią łaski i miłości z Bogiem i ludźmi.  /Róża kobiet 7  i 8 i 9 /

 

Zgromadzenie Zmartwychwstańców, nich cieszy się patronalnym świętem, wzrasta w miłości i kulcie Zmartwychwstałego, cieszy się Jego wieloraką łaską i powołaniami, oraz intensywniej pracuje nad zmartwychwstawaniem społeczeństwa. /Róża kobiet 10 i 11 i 14/

 

Zespół Caritas ze względu na patronalne święto Miłosierdzia Bożego niech doświadcza w swoim działaniu łaski od Miłosiernego i wdzięczności od podopiecznych. /Róża kobiet 15 i 16/

 

Niech czas Zmartwychwstania Pańskiego, będzie dla całej ludzkości czasem pokoju i nadziei na lepsze jutro./ Róża kobiet 17i Róża męska

 

O łaskę zbawienia dla zmarłych parafian i zmarłych ze Wspólnoty Żywego Różańca / Róża kobiet 1/

 

MATKO ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA STRZEŻ NAS I BŁOGOSŁAW

ks. Lucjan CR

 

 

nasi duszpasterze