nasi duszpasterzeks. Józef Domoradzki CR - proboszcz i kustosz sanktuarium
ur. 16 III 1951 r.
wyświęcony 19 VI 1976 r.
Proboszcz od 2014 r.

 ks. Ryszard Burda CR - przełożony domu zakonnego
ur. 06 VII 1957 r.
wyświęcony: 28 IV 1984 r.
Przełożony domu zakonnego od 2023 r.

 Ks. Lucjan Krzywnos CR - duszpasterz, spowiednik sióstr Służebniczek Ducha Świętego w Matemblewie
ur. 10 X 1949 r.
wyświęcony: 01 V 1974 r.
inkardynowany: 15 X 2008 r.

 Ks. Zdzisław Korcz CR - duszpasterz
ur. 2 VII 1935 r.
wyświęcony: 21 II 1959 r.
inkardynowany: 1 IX 2016 r.

 Brat Mariusz Biedal CR - zakrystianin, zastępca przełożonego, ekonom domu zakonnego
ur. 20 V 1972 r.
śluby wieczyste: 8 XII 2008 r.
posługę w parafii rozpoczął: 25 VIII 2015 r.

 dk. Paweł Drach CR
ur. 26 V 1991 r.
diakonat: 27 V 2023 r.
posługę w parafii rozpoczął: 25 VIII 2023 r.